There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Bæredygtighed - En bred ansvarlighed
coor_baeredygtighed

Bæredygtighed - En bred ansvarlighed

Bæredygtighed indebærer, at man tilgodeser nutidens behov uden at mindske muligheden for at gøre det samme i fremtiden. At arbejde med bæredygtighed betyder, at man tager ansvar for ens virksomheds aktiviteter ud fra et bredere perspektiv - og er opmærksomme på mulige konsekvenser af de beslutninger man træffer, både på kort og lang sigt.

Bæredygtighedspolitik

De overordnede ambitioner for Coors bæredygtighedsarbejde udtrykkes i en koncernomspændende bæredygtighedspolitik, der fungerer som en bred ramme for hele koncernen.

Indholdet i Coors bæredygtighedspolitik kan sammenfattes i følgende udsagn:

  • Coor skal drive en miljøvenlig, professionel og sikker virksomhed
  • Coor skal være en ansvarlig og udviklende arbejdsgiver
  • Coor skal udvikles stabilt og rentabelt ud fra en god etisk og moralsk holdning
  • Coor tager ansvar for sine leverandører
  • Coor skal sikre korrekt og relevant information

Læs Coors bæredygtighedspolitik her:

Bæredygtighedsarbejdet hos Coor

Coor er opmærksom på og tager ansvar for vores virksomheds påvirkning på samfundet og miljøet, samt kundernes virksomheder, på den langsigtede bane. Coors bæredygtighedsarbejde kan sammenfattes i tre områder: Et virksomhedsansvar samt et socialt og miljømæssigt ansvar. Samme krav om bæredygtighed stilles også til underleverandører.

Ved at arbejde aktivt og struktureret med dise tre områder, bidrages der til en stabil og bæredygtig udvikling over tid. Nedenstående kan du læse mere om Coors bæredygtighedsarbejde.

1. Virksomhedsansvar – for en langsigtet økonomisk bæredygtighed

Coor tager ansvaret for en stabil og lønsom udvikling over tid, samtidig med at vi praktiserer en god forretningsetik. Dette giver en tryghed for såvel ejere som kunder, leverandører og medarbejdere, som alle kan have tillid til en stabil udvikling af Coor.

2. Socialt ansvar – for en langsigtet social bæredygtighed

Coor bidrager til et bedre samfund ved at være en ansvarsfuld og udviklende arbejdsgiver.

I Coor vil vi gerne bidrage til, at ledigheden i Danmark sænkes. Vi har derfor indgået aftale med vores underleverandør HumanizeR ApS. HumanizeR ApS har kontakt til en række jobcentre i det storkøbenhavnske område og agerer forbindelsesled mellem jobcentre og Coor.

3. Miljøansvar – for en langsigtet miljøvenlig bæredygtighed

I Coors miljøansvar indgår et konstant fokus på at reducere vores egen miljøpåvirkning, samt rådgive vore kunder til at mindske deres påvirkning.

Langsigtet ansvar – også for underleverandører

Coor tager ansvar for de serviceydelser, som virksomheden udfører ved hjælp af underleverandører, og stiller derfor høje krav til alle underleverandører og større leverandører. I forbindelse med indgåelse af en leverandøraftale foretages der en grundig leverandørbedømmelse baseret på leverandørens tekniske, økonomiske og organisatoriske evner samt samlede leveranceevne. Derudover kontrolleres det, om underleverandøren kan leve op til Coors bæredygtighedspolitik og Code of Conduct (etisk regelsæt). Efter indgåelse af en aftale med en underleverandør foretages der løbende kontrol og auditering af disses serviceydelser og bæredygtighedsansvar.

Vil I vide mere?

Ulla Amtoft

Ulla Amtoft

HR- og HSE-chef

+45 2787 2400

ulla.amtoft@coor.com