There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Miljøansvar - for en langsigtet miljøvenlig bæredygtighed

Miljøansvar - for en langsigtet miljøvenlig bæredygtighed

Coors største mulighed for at bidrage til et bedre miljø er aktivt at forsøge at mindske påvirkninger hos vores kunder. Vi arbejder aktivt med en langsigtet miljøvenlig udvikling ved at tage ansvar for egen virksomheds påvirkning samt agere som en grøn rådgiver for vores kunder.

Værktøjet for Coors miljøarbejde er bæredygtighedspolitikken. Målsætningen er kontinuerligt at mindske vores påvirkning på samfundet og det ydre miljø samt hjælpe kunderne i deres miljøarbejde. Miljøområder med størst påvirkning er CO2-udslip fra energianvendelse og transport, affaldshåndtering samt anvendelse af miljøskadelige kemikalier.

Overordnede målsætning og strategi

Coors langsigtede målsætning inden for miljøvenlig bæredygtighed er aktivt at forsøge at reducere egen og kundernes miljøpåvirkning. Dette opnås ved at agere grøn rådgiver over for kunderne samt aktivt at mindske intern energianvendelse og andre miljøindikatorer.

Miljøvenlige bæredygtighedsindikatorer

Coor arbejder med langsigtet miljøvenlig bæredygtighed ved at fokusere på fire indikatorer: Agere som grøn rådgiver over for vores kunder ved hjælp af Coor Green Services, formindske kundernes energianvendelse, reducere egne miljøpåvirkninger samt arbejde med et struktureret miljøarbejde. Dette beskrives i koncernens "Bæredygtighedsrapport" og udfaldet af disse indikatorer er opsummeret i nedenstående tabel.

Miljøvenlige bæredygtighedsindikatorer på koncernplan

Indikatorer

Udfald i 2015

Gennemføre et struktureret miljøarbejde i hele koncernen

Andel af koncernens virksomheder som er certificeret efter miljøstandarden ISO 14001. 1

100%

Reducere egen miljøpåvirkning

Antal registrerede produkter i koncernens kemikaliehåndteringssystem. 2

2.893

Antal forretningsrejser med tog og fly 3

10.034
Kuldioxidudslip fra forretningsrejser (koldioxid/ton) 4
- Fra fly, gennemsnitligt udslip g/km
- Fra tog, gennemsnitligt udslip g/km
2.240,8
Andel af køretøjer 5 752
Køretøjer: CO2-udslip fra leasede køretøjer 6 160 g/km
Nationale kontorer som overholder Coor Green Services sølv- eller guldniveau 7 2

Arbejde struktureret med miljøarbejde i hele koncernen

Gennemsnitligt resultat efter miljøauditering ved hjælp af Coor Green Services 8

80,8%

Rengøring: andel af kontrakter med mindre end 0,339 ml kemikalier per kvadratmeter 9

89%

Fodnoter

  1. Coor har et koncernomspændende paraplycertifikat. Alle lande er omfattet af dette certifikat.
  2. Coor har et kemikaliehåndteringssystem (iChemistry), som i 2015 blev anvendt i Sverige og Norge.
  3. Indrapporterede fly- og togrejser gennem koncernens rejseportal
  4. Andel af leasede virksomhedsbiler og servicebiler i Coor Service Management
  5. Andelen er efter opdelingen med Coor Industriservice
  6. I evalueringen for 2015 opnåede Coors hovedkontor i Stockholm Guld og Göteborg-kontoret Silver
  7. Evaluering skal foretages på større kontrakter via værktøjet Coor Green Services. I 2015 var det tal 86 kunder/lokationer
  8. Indrapporteret anvendelse af kemikalier via Coor Green Services værktøjet.
  9. Antal forbedringsforslag, hvor formålet er at mindske kundens energiforbrug og som er blevet indrapporteret i Coors system Actio.

Vil I vide mere?