There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Socialt ansvar - for en langsigtet social bæredygtighed

Socialt ansvar - for en langsigtet social bæredygtighed

For en nordisk facility serviceudbyder som Coor er den største udfordring, ud fra et socialt perspektiv, at være en god, ansvarsfuld og udviklende arbejdsgiver, som desuden tilbyder et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Overordnede målsætning og strategi

Coors langsigtede mål inden for social ansvarlighed er at bidrage til et godt arbejdsmiljø ved at være en ansvarsfuld og udviklende arbejdsgiver samt aktivt påvirke underleverandører til at være det samme. Dette opnås ved at Coor tilbyder sine medarbejdere en god, tryg, ikke-diskriminerende og udviklende arbejdsplads ud fra FN's deklaration fra 1998. Dette indebærer, at Coor fokuserer på sundhed, arbejdsmiljø og driver et aktivt udviklingsarbejde. Desuden arbejdes der aktivt med leverandørstyring.

Sociale bæredygtighedsindikatorer

Ved at fokusere på forskellige indikatorer inden for social bæredygtighed (arbejdsmiljø/sikkerhed, sundhed, medarbejdertilfredshed, kompetenceudvikling, ligestilling samt opmuntre samarbejdspartnere og underleverandører til at have fokus på det samme) opnås en langsigtet social bæredygtig udvikling hos Coor. Dette beskrives i koncernens "Bæredygtighedsrapport" og udfaldet af disse indikatorer er opsummeret i nedenstående tabel.

Sociale bæredygtighedsindikatorer på koncernplan

Indikatorer Udfald i 2015

Antal medarbejdere 1

6.381

Andel af kvinder (procentuel fordeling)

53%

Andel af mænd (procentuel fordeling)

 47%
Arbejdsmiljø og sundhedsfremmende tiltag
Antal arbejdsulykker 2 203
Antal dødsulykker 0
Arbejdsmiljø og sundhedsfremmende tiltag  
Sygefravær 3 5,9%
Øget medarbejdertrivsel
Andel af medarbejdere som deltog i medarbejderundersøgelsen 4 69%
Medarbejdertilfredshedsindeks 5 68
Personaleomsætning 6 10,5%
Struktureret kompetenceudvikling og rettigheder for alle medarbejdere
Årlige udviklingssamtaler og individuelle kompetenceudviklingsplaner 7 71%
Andel medarbejdere som er tilfredse med udviklingssamtalerne 8 98%
Antal medarbejdere som deltog på grunduddannelsen Coor Service School under året. 331
Antal chefer som deltog på grunduddannelsen Coor Business School under året. 68
Antal medarbejdere som har oplevet diskriminering. 9 3%
Andel af kvinder med ledelsesansvar. 10 41%
Aktiv påvirkning af leverandører, så de agerer som ansvarlige arbejdsgivere

Underskrivelse af "Code of Conduct" for alle underleverandører og vigtige samarbejdspartnere 9)

100%

Indkøbte volumer fra rammeaftaleleverandører, gennemsnitlig procentdel 10)

75%

Fodnoter

 1. Antal medarbejdere ved årsskiftet (headcount).
 2. Ulykke defineres som en alvorlig og pludselig opstået hændelse, som resulterer i en personskade.
 3. Coor gennemfører hvert år en omfattende medarbejderundersøgelse. I 2015 svarede 69% eller 4.021 personer.
 4. Resultatet i medarbejderundersøgelsen opsamles i EMI (employer motivation index), som indeholder fire overordnede spørgsmål, der måler hvor motiveret og tilfreds medarbejderen er.
  For kommentarer om personaleomsætning og sygefravær, se venligst side 47
 5. Svar på spørgsmål om hvorvidt medarbejderen har haft en udviklingssamtale inden for de seneste 12 måneder (se note 3)
 6. I den årlige medarbejderundersøgelse vurderes der på en skala mellem 1-5
 7. Svaret på spørgsmålet om medarbejderen har oplevet diskriminering af nogen art i koncernens medarbejderundersøgelse (se note 3)
 8. Henviser til ledelsesniveau
 9. "Code of Conduct for leverandører" er en del af Coors generelle forhandlingsvilkår og er inkluderet i rammeaftaler.
 10. Inkøb indrapporteret i vores system i Danmark, Norge og Sverige.