There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Virksomhedsansvar - for en langsigtet økonomisk bæredygtighed

Virksomhedsansvar - for en langsigtet økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed handler om at tage ansvar for en stabil og lønsom samt forretningsetisk udvikling over tid.

Overordnede målsætning og strategi

Inden for området økonomisk bæredygtighed har Coor en langsigtet målsætning om at udvikle sig stabilt og lønsomt over tid samtidigt med at overholde forretningsetiske regelsæt. Dette opnås ved at tilbyde konkurrencedygtige og værdiskabende facility management serviceleverancer, hvilket er grundlaget for en stabil udvikling af virksomhedens indtægter. Det er også vigtigt at være resultatorienteret, samtidigt med at respektere forretningsetiske regelsæt.

Økonomiske bæredygtighedsindikatorer

Ved at fokusere på fire indikatorer inden for økonomisk bæredygtighed opnås langsigtet bæredygtig økonomisk udvikling hos Coor. Indikatorer som: Øget kundetilfredshed, proaktivt forbedringsarbejde, stabil og god omsætning, god etik og moral i hele virksomheden samt korrekt kommunikation og rapportering. I det foregangne år er der gennemført flere aktiviteter inden for disse områder, hvilket er beskrevet i koncernens "Bæredygtighedsrapport". Udfaldet af disse indikatorer er opsummeret i nedenstående tabel.

Virksomhedsmæssige indikatorer på koncernplan

Indikatorer Udfald i 2015
Øget kundetilfredshed og proaktivt forbedringsarbejde

Antal kunder som deltog i koncernens kundeundersøgelse 1

807
Kundetilfredshedsindeks 66
Antal forbedringsforslag som blev registreret og gennemført 2 6.936
Andel af virksomheden som er certificeret efter ISO 9001 3 88%
Stabil og god omsætning
Omsætning 7.482 MSEK
Resultat (justeret EBITA) 4 374 MSEK
Lønomkostninger 5 3.328 MSEK
Operativt cashflow 274 MSEK
God etik og moral
Samme adfærdskodeks i hele koncernen 6 100%
Antal rapporterede mistanker om brud på CoC 7 5

Fodnoter

  1. Coor gennemfører hvert år en omfattende undersøgelse blandt kunderne i hele koncernen. For 2015 steg svarfrekvensen til 58% for kontaktpersoner
  2. Antallet af gennemførte forbedringsforslag er registreret i Coors egenudviklet IT-system Actio
  3. Coor har et paraplycertifikat, som omfatter hele koncernen. Dele af virksomheden har valgt ikke at deltage, og procentandelen modsvarer de berørte virksomheders omsætning, i relation til koncernens omsætning ved årsskiftet
  4. For definition se note 1.26, siderne 69-70
  5. Lønomkostninger, sociale ydelser og pensioner
  6. Coors Code of Conduct (CoC) gælder for samtlige lande, hvor Coor driver virksomhed
  7. Antal anmeldelser via Coors "whistle blower"-system