INTEGRERET FACILITY MANAGEMENT (IFM)

Kernen i Coors virksomhed har siden starten været komplekse, integrerede tjenesteleverancer, og vi er i dag markedsledende inden for IFM-segmentet i Norden. For kunder, der har behov for en partner, der kan tage et helhedsansvar, er Coor den naturlige løsning. Coor kan tage ansvar for udformning af et attraktivt og smart kontor, inklusive udførelse af de understøttende tjenester, personalet har brug for. Coor er i dag førende inden for udvikling af smarte bygninger inklusive levering af effektive ejendomstjenester, der optimerer en bygnings værdi over tid, og vi er også en strategisk rådgivningspartner for mange kunder i en lang række komplekse spørgsmål, der vedrører arbejdspladsens udformning og administration. Vi kalder denne helhedstilgang for Integrated Facility Management (IFM).

Et smart kontor tilpasses til de ansattes behov

Coors koncept Smart Office bygger på at udforme kontoret efter de ansattes behov, så alle medarbejderes arbejdsmetoder og behov tilgodeses. Når det implementeres korrekt, bidrager et smart kontor til at tiltrække nye medarbejdere, skaber øget produktivitet blandt personalet og et mere bæredygtigt kontor, hvor lokalerne udnyttes mere effektivt, samt omkostningsbesparelser i form af reducerede lokalebehov.  Ny teknik udnyttes i stadig større grad til at skabe mere effektive kontormiljøer og tjenesteleverancer. Coor tilpasser naturligvis leverancen af arbejdspladstjenester efter hvert kontors unikke behov, udformning og kvalitetskrav. 

Coor har stor erfaring med arbejdspladsløsninger inden for flere forskellige brancher. Vil du læse mere om vores koncept Smart kontor, kan du klikke her. Hvis du er interesseret i tjenesterne i vores tjenesteportefølje, kan du klikke her. 

En smart bygning optimeres i hele sin levetid

80 % af en ejendoms samlede omkostninger og miljøpåvirkning opstår i forvaltningsfasen, dvs. efter byggeprocessen. Coors koncept Smart Buildings fokuserer på at sikre, at bygningen i hele levetiden når sit fulde potentiale med en så lav udgift og miljøpåvirkning som muligt. Dette mål opnås gennem en omkostningseffektiv drift med høj anvendelsesgrad af ny teknik og med stor fokus på miljøet, fx ved at miljømærke hele tjenesteleverancen. Et smart kontor bliver også attraktivt for den ansatte gennem optimering af indeklimaet, driftsoptimering af alle tekniske installationer for at sikre minimal nedetid samt tilpasning af alle ekstratjenester på kontoret til de ansattes behov. 

Coor er i dag en førende leverandør af ejendomsløsninger i Norden.  Vil du læse mere om vores ejendomsløsninger, der bygger på konceptet om den smarte bygning, kan du klikke her. Er du interesseret i tjenesterne i vores tjenesteportefølje, kan du klikke her.

Strategisk rådgivning giver støtte i komplekse FM-spørgsmål

Facility Management-branchen er både bred og kompleks, og der er i dag mange svære, strategiske problemstillinger, hvor der er stort behov for ekstern ekspertise.  Coor har i dag stor intern rådgivningsekspertise inden for en række områder:

  • Coor Advisory Services hjælper kunderne med at analysere, planlægge og implementere deres fremtidige arbejdsplads.
  • Vi har stor erfaring med energirådgivning og systematisk energiarbejde inden for en række forskellige brancher..
  • Coor har en unik kompetence inden for teknisk sikkerhed og en egenudviklet teknisk platform.
  • Vi rådgiver også i mere generelle outsourcingdiskussioner, hvor man som organisation har brug for støtte i forhold til forskellige valg. 

Coor er markedsledende inden for IFM i Norden

Coor har den største andel af store, komplekse IFM-leverancer i Norden, med en markedsandel på 35-40 %. Vi har hjulpet mange store organisationer i Norden med at udvikle og harmonisere deres FM-leverancer, med store kvalitetsgevinster og omkostningsbesparelser til følge. Vi er i besiddelse af en enorm mængde viden, som vi gerne deler ud af. Du er meget velkommen til at kontakte os for en indledende dialog.

Kontaktperson

Mere information om Coors tilbud inden for integreret facility management:

Jens

Jens Ebbe Rasmussen

Senior Vice President of Business Development

+46 (0)10-559 59 62

jensebbe.rasmussen@coor.com