There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
ARBEJDSPLADSLØSNINGER (DET SMARTE KONTOR)

ARBEJDSPLADSLØSNINGER (DET SMARTE KONTOR)

Arbejdspladsen udformning og relevante ekstratjenester spiller en stor rolle i forhold til, hvor attraktivt en virksomhed bliver opfattet på arbejdsmarkedet, og påvirker medarbejdernes beslutningen om at blive eller søge væk.

Da mange kontormedarbejdere i dag kan arbejde effektivt og opkoblet hvor som helst, bliver det stadig vigtigere at skabe miljøer, hvor medarbejderne kan udveksle idéer og sammen skabe ekstraværdi for arbejdsgiveren. Vores koncept Smart Office har en helhedsorienteret tilgang til kontorets rolle. Med velgennemtænkte løsninger baseret på teknik og viden skaber vi forudsætningerne for fremtidens kontor.

Et smart kontor tager udgangspunkt i menneskerne, der skal arbejde der.

Et smart kontor:

  • Udformes ud fra medarbejdernes behov og understøtter mange forskellige måder at arbejde på. 
  • Tiltrækker blivende medarbejdere og motiverer virksomhedens nuværende personale.
  • Bidrager til at øge personalets produktivitet mærkbart.
  • Mindsker virksomhedens lokaleudgifter og tilpasser ekstratjenester efter kontoret.
  • Bidrager til en mere bæredygtig verden, hvor fælles ressourcer udnyttes på en bedre måde.
  • Serviceres af moderne teknik, der sikrer, at kontoret udnyttes effektivt.

 

Et smart kontor tager udgangspunkt i medarbejdernes behov

Som illustrationen viser, udformes et smart kontor efter de ansattes behov. Vi mennesker er forskellige og har forskellige arbejdsopgaver, og det giver en række forskellige behov og krav til udformningen af kontoret. Disse behov skal kortlægges grundigt inden en stor forandring samt løbende efter overgangen til det smarte kontor for at kunne foretage kontinuerlige finjusteringer.  Ved at sætte medarbejdernes behov i centrum sikrer vi, at det smarte kontor bliver positivt modtaget i organisationen. 

Et smart kontor øger virksomhedens attraktivitet

Billedet af jeres virksomhed baseres på flere faktorer, hvor indtrykket af jeres lokaler og kontor er en vigtig brik for jobsøgende og medarbejdere. Moderne forskning viser, at en virksomhed fordobler sine chancer for, at en kandidat vælger netop deres virksomhed i en rekrutteringsproces, hvis kandidaten opfatter virksomhedens lokaler som behagelige og funktionelle. I kampen om nye talenter kan et smart kontor – med tjenester, der tilpasses og leveres til medarbejderne på deres vilkår – være et værktøj, der fører virksomheden sejrrige ud af denne udfordring. 

Et smart kontor bidrager til øget produktivitet

Personaleomkostninger er oftest den største udgiftspost for virksomheder i dag, og i visse brancher kan de udgøre 90 % af den samlede omkostningssum. Det er dokumenteret, at det fysiske arbejdsmiljø påvirker produktiviteten. Et smart kontor, med gennemtænkt udformning, moderne teknik og støttende tjenester, kan øge den oplevede produktivitet med mellem én og fire procent*, hvilket svarer til det, mange virksomheder betaler i husleje. At skabe de bedst mulige forudsætninger for alle medarbejdere er en investering, der betaler sig – gode mennesker med de rigtige forudsætninger skaber gode resultater! 

Et smart kontor øger virksomhedens attraktivitet

Traditionelle kontorer har en anvendelsesgrad på mindre end 50 %, dvs. at halvdelen af arbejdspladserne altid står tomme. Der er derimod et stort besparelsespotentiale i at mindste arealet, samtidig med at man sikrer, at medarbejderne har fx individuelle arbejdspladser og mødesteder. Ud over dette skal man tænke over, hvordan omkostningerne til drift og vedligeholdelse kan optimeres, samt hvilken type teknik der skal understøtte kontoret i fremtiden. 

Takket være vores store erfaring med komplekse projekter om smarte kontorer samt effektive tjenesteleverancer er Coor en naturlig partner. En velgennemført overgang til et smart kontor bidrager både til mindskede lokaleudgifter samt øget produktivitet og tilfredshed blandt de ansatte. 

Et smart kontor er en bæredygtig og langsigtet løsning

Et smart kontor er også en langsigtet, bæredygtig løsning. Det bidrager til et bedre miljø ved at udnytte ressourcer som kontorflader, varme, luft, osv. på en mere optimal måde. Det bidrager også til et bedre arbejdsmiljø og dermed øget velvære hos medarbejderne, fx gennem reduceret støjniveau, ergonomisk udformede arbejdspladser og bedre luftkvalitet. 

Coor kan som den første Facility Management-koncern tilbyde vores kunder en miljømærkning af alle de tjenester, vi leverer, for at sikre at vi leverer disse på den mest miljøvenlige måde. Vi kalder denne gennemgang for Coor Green Services.

Smarte tekniske løsninger bliver en del af et smart kontor

Som ledende serviceleverandør stiler vi efter at blive oplevet som den mest innovative leverandør i Facility Management-branchen. Vi når dette mål ved hele tiden at identificere, udvikle og lancere innovative løsninger, som tilfører konkret værdi for vores kunder og os selv.

Hos Coor arbejder vi målrettet på at forstå, hvordan ny teknik som Internet of Things og mobilitet kan anvendes til at øge attraktivitet, produktivitet, effektivitet og bæredygtighed i et kontormiljø.

Gennem vores omfattende innovationsøkosystem sammen med kunder, partnere og medarbejdere identificerer, udvikler og lancerer vi udvalgte tjenester under paraplynavnet Smart Solutions. Et par eksempler på vores smarte løsninger beskrives kort nedenfor: 

Coor SmartFlow anvendes i dag af mere end 55.000 servicebrugere i Norden. Systemet effektiviserer virksomhedens posthåndtering og adviserer dig som modtager af et brev eller en pakke om, at forsendelsen er klar til afhentning.

Coor SmartResponse gør det lettere for de ansatte at fejlmelde via et unikt system, der bygger på unikke QR-koder, som placeres på kontoret, og som efterfølgende kan scannes med en smartphone.

Coor SmartReception er en virtuel reception, hvor besøgende får hjælp af receptionisten via en skærm. Denne løsning anvendes frem for alt i receptioner med et mindre antal besøgende og giver her store omkostningsbesparelser sammenlignet med fysisk bemanding. 

Som kunde hos Coor kan du forvente at få flere af vores smarte løsninger implementeret på en måde, der passer til netop dit kontor. Læs mere om, hvordan alle vores Smart Solutions kan effektivisere jeres arbejdsplads. 

Coor har kompetencen til at hjælpe jer med at gøre jeres kontor til et smart kontor

Vi implementerede det første smarte kontor allerede i 2008. Vi har hjulpet flere organisationer med at ombygge eksisterende lokaler eller flytte til nye kontorer og mindste kontorarealet med over 30 % – samtidig med at over 90 % af de ansatte plejer at være mere tilfredse med de nye lokaler end de gamle. Gennem årene har vi implementeret Smart Office flere steder i Norden, bl.a. i Stockholm, Oslo, Gøteborg og snart også i København.

Uanset hvor I arbejder i dag, så er Coor den rigtige partner til en dialog om, hvordan I kan gøre jeres kontor smartere!  Coor har i dag Nordens største kundebase inden for arbejdspladsservice og har i mange år leveret tjenester som rengøring, reception, konferenceservice, kaffe, frugt, telefoni, personalerestauranter etc. Denne unikke erfaring kombineret med stor viden om, hvordan et smart kontor bør udformes, samt hvordan man gennemfører forandringsrejsen, gør os til en naturlig partner. Du er meget velkommen til at kontakte os og få en snak om, hvordan vi kan gøre jeres kontor mere produktivt!

Kontaktperson

Mere information om Coors tilbud inden for arbejdspladsservice:

Jens

Jens Ebbe Rasmussen

Senior Vice President of Business Development

+46 (0)10-559 59 62

jensebbe.rasmussen@coor.com