coor politi

Dansk politi

Politiet ønskede besparelser og smarte løsninger, og synes, at outsourcing af serviceløsninger inden for den offentlige sektor var en god måde at spare penge på, få et overblik og tage vare på sine egne ledelsesressourcer.

Ønskede besparelser og smarte løsninger

Politiet havde brug for at foretage store besparelser, blandt andet inden for FM-området. De ledte derfor efter smarte serviceløsninger. Det offentlige udbud blev vundet af Coor, som blev bedømt til at være den bedst egnede til at tilgodese politiets behov inden for mange forskellige serviceområder som rengøring, kantinedrift, vognparkservice, teknisk support, receptions- og postservice samt andre interne serviceydelser.

En vellykket opstartproces

I april 2012 blev kontrakten underskrevet, og det markerede starten på en storstilet integrationsproces, som omfattede alle politikredse i Danmark, og stod på i flere måneder. I processen var der meget fokus på samarbejde og involvering hos begge parter, hvilket også resulterede i, at politiet og Coor vandt Driftsherreprisen 2014 for det unikke partnerskab.

Fordele ved outsourcing

Politiet var meget tilfreds med opstarten og virksomhedsoverdragelsen af de mange medarbejdere, som skulle arbejde for Coor efterfølgende. Politiet havde tillid til Coors kapacitet, og mener, at det er en god løsning at outsource serviceløsninger i den offentlige sektor for at spare penge, få et overblik og tage vare på sine egne ledelsesressourcer.

Baggrund for kontrakten med politiet

Aftalen med Coor er en integreret FM-aftale (IFM), som kører indtil 2019. I forbindelse med aftalen voksede Coor i Danmark med 250 medarbejdere, som for størstedelens vedkommende arbejdede for politiet. Kontrakten omfatter FM-serviceydelser som kantiner, rengøring, vognparkservice, post og forsendelse, affaldshåndtering, flytteservice samt ejendomsservice og ejendomsvedligeholdelse på 200 steder i hele Danmark.

Vil I vide mere?

felix van bergen

Felix van Bergen

Kommerciel direktør / CCO

+45 3089 1115

felix.vanbergen@coor.com