There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Selskabsstyring

Selskabsstyring

Coor har sit hovedsæde i Sverige og siden juni 2015 børsnoteret på Nasdaq Stockholm. Coors virksomhedsledelse tager udgangspunkt i den svenske lovgivning samt interne regler og retningslinjer.

Coor følger Nasdaq Stockholms Regelsæt for emittenter samt den Svenske kodeks for selskabsstyring (Kodeksen). Kodeksen skal anvendes af alle svenske virksomheder, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked i Sverige, og skal fuldt anvendes fra datoen for det første årsmøde, som holdes året efter noteringen. Derudover findes der internt styrende dokumenter, som gælder for hele virksomheden.

Der findes mere information på Coors corporate site (UK)