There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Sådan får vi fremgang

Sådan får vi fremgang

Nøglen til Coors fremgang er en struktureret model, som viser, hvordan virksomheden skal drives.

Modellen består af fire trin:

1. At indgå aftaler

Vi afgiver altid konkurrencedygtige og kundetilpassede tilbud baseret på veldefinerede principper, som udvikles af en stærk salgsorganisation.

2. Integration og forandringsarbejde

Integrationen påbegyndes umiddelbart efter aftalens indgåelse, og når Coor overtager ansvaret for den interne FM-virksomhed hos kunden, gennemføres en struktureret og gennemprøvet overtagelsesproces under ledelse af en erfaren projektleder.

3. Serviceleverance

Coors leverance sker ude hos kunderne. Serviceydelser kan enten udføres af Coor-medarbejdere ansat på den enkelte kundes lokalitet, eller via tilkalder og underleverandører.

4. Virksomhedsstyring

Coor fokuserer på både intern og ekstern virksomhedsstyring, hvilket bl.a. omfatter opfølgning på økonomiske nøgletal "nedefra og op". Yderligere har vi fokus på at afholde regelmæssige kundemøder, for herigennem at sikre en optimal serviceleverance, der lever op til kundens tilfredshed.