There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Renrum - rengøring af klassificerede lokaler

Renrum - rengøring af klassificerede lokaler

I februar 2018 slog Coor og Elite Miljø kræfterne sammen. De to virksomheder føres videre under navnet Coor. Det fusionerede selskab varetager i dag rengøring af klassificerede områder lige fra CNC til klasse B områder. Rengøringen udføres så den lever op til gældende GMP regler, specifikke kundekrav og ikke mindst myndighedskrav.

I dag har vi aftaler med nogle af Danmarks største virksomheder indenfor medicinal- og medicoindustrien. Brancher, hvor rengøringen af deres klassificerede områder er af forretningskritisk karakter. Vi har både integrerede facility service løsninger og single serviceaftaler. 

Med Coor får du en samarbejdspartner, der:

  • er ISO 9001 certificeret 
  • har styr på GMP træning, sidemandsoplæring, retræning og dokumentation
  • har en organisation dedikeret til kun dette segment
  • har et omfattende kvalitetstyringssystem tilpasset jeres SOP’er og øvrige krav
  • har et gennemprøvet "renrums" koncept, integreret i en dedikeret renrumsorganisation
  • har stor erfaring med eksterne audits og ledelses krav om interne audits
  • har 4.800 uddannelsesdage for vores servicemedarbejdere sidste år

Kvalitetsstyring og kontrol

Vi fører dagligt tilsyn med rengjorte områder, med ekstra fokus og opfølgning på blandt andet klassificerede områder, herunder kontrol af logbøger. Dette betyder, at risikoen for afvigelser er på et absolut minimum. Målingerne foretages af kunden selv eller i samarbejde med os. 

Den enkelte medarbejder instrueres i egenkontrol af eget område. Er kvalitetsniveauet ikke er som det bør være, igangsættes en handlings- og opfølgningsplan.

Beskrivelser og tilhørende logbog

Vi har udarbejdet et styringssystem med instruktioner og beskrivelser af processer for dermed at gøre det lettere at forstå, hvad der er indeholdt i den købte ydelse. Beskrivelserne viser, hvilke processer der skal udføres i de enkelte klassifikationstyper og med hvilken frekvens samt den tilhørende metode. Disse beskrivelser integreres i kundens kvalitetssystem og med kundens SOP’er (standard operating procedures) - og herefter udarbejdes arbejdsplaner.

Der er til dette styringssystem ligeledes udarbejdet et logbogsskema, som tager udgangspunkt i ovennævnte processer. Dette gør det nemt og overskueligt at kvittere for de udførte opgaver på den pågældende dag.

Dokumentation og sporbarhed

Dokumentation er et mantra, som står os nær. Vi følger nøje vores kunders krav til dokumentation og præcis logbogsføring, men har også vore egne dokumentationskrav.

Korrekt dokumentation muliggør kontrol, sikrer sporbarhed og sikrer korrekt udbedring af afvigelser. Særligt i forbindelse med audits interne som eksterne er korrekt dokumentation vigtig således at sådanne audits ikke bliver kritiske og tidskrævende.

Sikkerhed og beredskab

Da der ofte er tale om forretningskritisk rengøring er sikkerhed og beredskab vigtige parametre. Vi udarbejder præcise beredskabsplaner ofte i flere lag, således at vi altid kan levere uanset sygdom, frafald og andre uforudsete hændelser. Vi hjælper også ved nulstillinger.

Vores responsteam kan rykke ud med kort varsel til særlig rengøring, spild, kontamineringsopgaver m.v. Vi holder jer kørende døgnet rundt.

Cleanroom, renrum, klassificeret rengøring...

Kært barn har mange navne. Uanset om det hos jer kaldes Cleanroom, renrum eller klassificerede områder er vi eksperter i rengøringen. Vores medarbejdere er alle uddannede til disse opgaver - og ved præcis, hvad I taler om, når I siger CNC, GMP, GDP, klasse B...uanset om I så kalder jeres områder for renrum, cleanroom eller klassificerede områder.  

Vil I vide mere?

Else Brandt

Else Brandt

Salgsdirektør

+45 23684810

else.brandt@coor.com